Novinky

06.08.2015 12:57
Stránka je rozšírením mojich stránok danielaphoto.webnode.sk/, bez vymedzenia žánru, a tak tu nájdete zo všetkého trocha, impresie, malé slávnosti svetla, drobnosti z prírody, metafory, pavučinové eseje, osudy pominuteľného a inú fotopoéziu. Prajem vám prííjemné chvíle a relax, akeď zanecháte...

Kontakt

spektrum foto rapavad@gmail.com